024-3001911 | Postbus 1047 | 6501 BA Nijmegen|info@veta.nl
Home2018-10-31T20:03:28+00:00

Laat u ook uw financiële zaken liever over aan iemand die u vertrouwd?

Bij Veta Fiscaal heeft u één contactpersoon voor al uw financiële zaken.

 • Iemand die voor overleg beschikbaar is.
 • Iemand die vakkennis heeft en kostenbesparende tips geeft.
 • Iemand met een efficiënte, verhelderende, no-nonsense aanpak.
 • Iemand met een kostenefficiënte dienstverlening met een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding.

Uw behoeften en doelstellingen staan centraal, het gaat tenslotte uw financiën.

Iedere cliënt is uniek en heeft zijn of haar eigen wensen en verwachtingen, ook u. Wij leveren een dienstenpakket op maat, zoals het geheel of gedeeltelijk verzorgen of monitoren van uw administratie. Alles is mogelijk

Van begin tot eind uw financiële zaken goed geregeld!

U kunt bij ons terecht voor:

 • Aangifte inkomsten belasting
 • Aanpassen/aanvragen voorlopige aanslag
 • Controle/aanvragen toeslagen
 • Uitstel aanvragen voor aangifte
 • Bezwaarprocedures
 • Betalingsregelingen
 • Aangifte erf – schenkbelasting

Belastingaangifte

De jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting is voor veel mensen een lastige opgave. Wij nemen u graag deze last uit handen.

U weet meteen waar u aan toe bent!

 • Veel kennis van alle fiscale wetten en regelgeving
 • Op de hoogte van alle ontwikkelingen
 • Directe toetsing op toeslagen van belastingdienst zoals zorgtoeslag
 • Complete verzorging aangifte

In sommige gevallen blijkt dat bepaalde mogelijkheden tot belastingbesparing onvoldoende zijn benut. Wij kunnen u hierop wijzen.

Jaarrekening

De jaarrekening vormt nog steeds de basis voor de financiële informatievoorziening voor veel bedrijven. De jaarrekening vormt de basis voor de fiscale afwikkeling van de resultaten uit de onderneming.

Naast de jaarrekening kunnen wij u ook andere financiële informatie verschaffen, zodat u optimaal geïnformeerd blijft over de financiële gang van zaken in uw bedrijf. Wij kunnen uw administratie maandelijks of per kwartaal rapporteren, waardoor u de informatie veel frequenter ontvangt.

Daarnaast kunnen wij u ook helpen met het opstellen van een begroting, zodat we de prestaties kunnen confronteren met de doelstellingen. Hiermee ontstaat een goede basis om uw bedrijfsvoering kritisch te kunnen volgen en toetsen, waardoor u tijdig ontwikkelingen signaleert en hierop kunt inspelen.

Salarisadministratie

We nemen uw totale salarisadministratie uit handen. We maken overzichtelijke loonstroken en geven diverse salarisrapportages zoals verzamelstaten, overzichten van loonkosten en journaalposten. Uiteraard verzorgen wij ook uw aangifte loonbelasting en de juiste afdracht van de sociale lasten.

 • Verzorgen salarisadministratie
 • Verzorgen aangifte loonheffingen
 • Bijhouden van de CAO
 • Verzorgen pensioengegevens
 • Verzorgen jaarwerk
 • Contact met de belastingdienst

Fiscale aangifte

 • Omzetbelasting
 • Loonbelasting
 • Inkomstenbelasting
 • Vennootschapsbelasting